Selasa, Oktober 30, 2007

Ucapan Tuan Guru Nik Abdul Aziz di ECER

Bismillahir Rahmanir Rahim
"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Maksud Surah An Nahl: Ayat 90).


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan
Salam Sejahtera

Yang Amat Berhormat
Dato' Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi
Perdana Menteri Malaysia dan isteri;

Yang Amat Berhormat
Dato' Sri Adnan bin Haji Yaakob
Menteri Besar Pahang;

Yang Amat Berhormat
Dato' Seri Haji Idris bin Jusoh
Menteri Besar Terengganu;

Yang Amat Berhormat
Dato' Haji Abdul Ghani Othman
Menteri Besar Johor;

YB Dato' Seri Mohd. Effendi Norwawi
Menteri di Jabatan Perdana Menteri;

Yang Berhormat
Menteri-Menteri Kabinet;

Yang Berhormat
Ahli-Ahli Parlimen Serta Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri;

Pegawai-Pegawai Tinggi Kerajaan Persekutuan Dan Kerajaan-Kerajaan Negeri;

Dif-Dif Kehormat;

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

Alhamdulillah. Dengan seizin Allah S.W.T., sekali lagi kita dapat menghirup udara nyaman pada hari ini.

Ini menandakan betapa kita masih terus dilimpahi nikmat dengan rahmat dan inayah dari-Nya untuk sama-sama menyaksikan pelancaran Wilayah Ekonomi Pantai Timur bagi Negeri Kelantan.

Sesungguhnya pelancaran ini boleh dijadikan titik tolak ujian keikhlasan kedua-dua belah pihak dalam berkongsi anugerah Allah S.W.T. yang dilimpahi-Nya kepada kita semua baik di Kelantan atau negara Malaysia pada amnya yang sama-sama kita kasihi selama ini.

Bahkan, ia adalah detik bersejarah yang mengesahkan lagi penerusan wujudnya jalinan kerjasama akrab sekian lama khususnya sejak 17 tahun negeri ini diperintah oleh Kerajaan Negeri yang ada pada hari ini.

Tanpa pertukaran apa-apa, pelan yang bakal dilancar dan dilaksanakan nanti tidak memerlukan apa-apa perubahan nakhoda.

Kapal boleh berlayar dengan matlamat yang tidak berganjak yakni memakmurkan bumi Allah dengan segala ikhtiar yang tidak menyalahi syariat Ilahi.

Dalam semangat ini, mewakili Kerajaan dan rakyat Negeri Kelantan, izinkan saya mengalu-alukan kedatangan YAB Dato' Seri Perdana Menteri.

YAB DatoĆ¢€™ Seri dan sidang hadirin yang dihormati sekalian,

Tugas pemimpin laksana dasar Allah

Ayat Al-Quran yang baru saya baca dalam muqadimmah tadi biasanya dibaca di atas mimbar Jumaat, saya membacanya pada hari ini di atas mimbar masyarakat.

Di rumah Allah kita menjadi imam dan makmum, manakala di luar rumah Allah kita disebut pemimpin dan rakyat.

Orangnya masih sama. Khutbah dalam masjid menerangkan dasar-dasar Allah manakala ucapan di luar masjid adalah untuk melaksanakan dasar-dasar Allah.

Setelah 17 tahun saya diamanahkan untuk memimpin Kerajaan Kelantan dengan dasar Al-Quran Nul Karim sebagai Kalamullah, termasuk ayat yang saya baca sekejap tadi, petang ini saya dan Kerajaan saya seakan-akan terasa akan adanya perubahan baru.

Saya sedang berada di sebuah pentas buat pertama kalinya dengan pemimpin negara.

Alangkah manisnya hidup kiranya insan yang sengaja diciptakan Allah Azzawajalla dengan berlainan watak dan kerenah ini boleh patuh kepada ketetapan azali sejak Nabi Adam alaihissalam lagi.

Firman Allah S.W.T. ada membawa maksud berbunyi "Dan Kami berfirman: turunlah kamu! Sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kemudian (Adam dan Hawa) menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman: "turunlah kamu semua dari Syurga itu! Kemudian jika datang petunjukKu kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukKu, nescaya tidak ada kekhuatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Surah Al-Baqarah: Ayat 36 - 38).

Mudah-mudahan langkah penyatuan pentas ini akan memulakan jalur-jalur gemilang yang sungguh-sungguh sebagai ganti kepada jalur-jalur hitam selama 17 tahun sebelum ini.

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin sekalian,

Saya sempat juga mengikuti senarai projek-projek raksasa yang ada terkandung di dalam pelan induk yang disebut-sebut akan menelan perbelanjaan berjumlah RM112 bilion ini.

Antara lain ia akan memuatkan sebuah Universiti yang telah beberapa kali dilancarkan, Lebuh Raya Pantai Timur, Jeti di Tok Bali dan usaha untuk menaikkan taraf Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra sebagai pusat penerbangan untuk rantau Asia Tenggara, termasuklah keinginan yang kuat untuk memunculkan satu kelas perdagangan dan perindustrian bumiputera.

Alhamdulillah, semua cadangan ini telah lama dikenalpasti dan menjadi sebahagian dari Pelan Jangka Panjang Pembangunan Strategik Negeri Kelantan yang telah kami dokumenkan dan tandatangani sejak 2 Mei 2000; kira-kira 7 tahun yang lalu.

Bahkan memahami pembahagian dan pengkhususan bidang kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri melalui 2 rancangan lima tahun yang telah kita lalui.

Projek-projek cadangan ini telah dikemukakan kepentingannya untuk diberikan perhatian Pusat dari masa ke semasa.

Mungkin kerana kesuntukan kewangan, ia tidak diberikan perhatian.

Kali ini Kerajaan Negeri wajar berterima kasih kepada Kerajaan Pusat kerana telah sudi mengiktiraf apa yang kami kenalpasti sebagai projek-projek mustahak selama ini dan akhirnya telah diberikan perhatian.

Pastikan pelan ECER realistik bukan hipokrasi

Menyentuh tentang peruntukan yang mencecah RM112 bilion untuk ECER, RM177 bilion lagi untuk Koridor Utara dan RM47.6 bilion lagi di Wilayah Pembangunan Iskandar, rakyat menjadi sedikit kagum dengan jumlahnya.

Semakin hairan mereka apabila duit yang diisytiharkan ini boleh menjangkau Rancangan Malaysia ke 9, 10 dan boleh pergi sejauh RMK sebelas.

Apapun, jika duit ini memang ada dan tidak menjadi masalah, maka kita perlu mengucapkan sebesar-besar syukur. Alhamdulillah, syabas.

Dalam banyak buku ilmiah, saya ada juga terbaca bahawa sesuatu pelan yang berkesan ialah pelan yang dapat diterima tanpa curiga oleh kumpulan sasar.

Ciri pelan yang berjaya juga ialah pelan yang dapat dilaksanakan.

Biasanya pelan pembangunan yang baik harus bertolak dan bermula dari bacaan mengenai senario ekonomi dunia semasa yang teliti berasaskan unjuran yang tepat mengenai turun naik harga petrol, emas dan lain-lain komoditi yang utama.

Realiti dan waqi' persekitaran yang berubah ini biasanya akan menentukan pula angkubah-angkubah yang memungkinkan sebuah pelan yang realistik itu dapat diisytiharkan.

Saya berandaian, semua aspek ini telah diambil kira dalam segenap segi sehingga ia tidak menjadi sebuah impian dan bukan sekadar 'satu lagi pelan'. Sememangnya indah untuk berada sekadar di alam mimpi kerana ia mengasyikkan:

Anak Cina memetik selasih
Anyam rotan dibuat timba
Tiada yang indah dalam berkasih
Mimpikan bulan jatuh ke riba

Dalam banyak hal, apa yang mustahak ialah pelan yang dapat menghasilkan kenyataan.

Siapalah yang tidak bergembira untuk mendengar janji yang akan datang dalam ratusan bilion ringgit.

Ini lebih-lebih lagilah apabila janji itu dipenuhi.

Sudah banyak kita saksikan betapa janji yang indah kadang-kadang boleh menjadi musuh besar apabila ia gagal dipenuhi. Kebocoran, siling runtuh, rasuah dan pecah amanah, inflasi dan hipokrasi adalah antara musuh-musuh bersama yang boleh menghambat cita-cita murni.

Emas hitam anugerah Allah yang dipinggirkan dalam ECER

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin sekalian,

Walaupun cadangan pendaratan gas dan minyak di pesisir pantai kita masih tidak diberi perhatian dalam ECER, saya masihlah memandang kepentingannya sebagai sesuatu yang bersifat mendesak.

Pada kami, ia sepatutnya diletakkan sebagai paksi asas dalam menjana pertumbuhan ekonomi negeri.

Seperti yang telah dikenalpasti oleh Kerajaan Negeri sejak 10 tahun lalu, kami masih merayu agar gas dan minyak didaratkan di Pantai Senok.

Bukan senang deposit emas hitam ini boleh terbentuk.

Dengan penuh susah payah Allah S.W.T. telah ratusan jutaan tahun memeram, mengatur dan memprosesnya secara sebab musabab jauh di kerak bumi.

Dengan segala percaturan kimia melalui mendapan humus, fosil dan tindak balas haba di perut bumi, Allah S.W.T. telah dengan segala ehsan menyimpan lalu menganugerahkan bumi Kelantan dan laut Kelantan dengan bahan semahal ini.

Mensia-siakan nikmat namanya apabila ia seolah-olah dibuat-buat 'terlepas pandang' dan tidak ditimbangkan untuk dimasukkan ke dalam pelan induk pembangunan Wilayah yang sebesar dan sepenting ini.

Setakat ini, kami hanya berputih mata melihat khazanah bumi kami dipunggah dan dihirup sepuas-puas oleh golongan amir politik tanpa didaratkan di pantai Kelantan sendiri walaupun sesudu teh.

Dalam feqah Islam, telah lama ditulis "hukmul fa il wal khu roji wa rriqaz".

Bahkan zakat yang dipungut daripada sesebuah perkampungan tidak boleh dipindah zakat itu ke tempat lain kecuali terlebih dahulu diagih-agihkan kepada al mustahiqiin tempatan.

Ini adalah hukum Allah dan Rasul. Tak disempurna di dunia oleh pihak al-umara', ia akan disempurna juga oleh Allah S.W.T. di akhirat kelak.

"Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya." (Surah Ad-Dukhaan: Ayat 40).

Untuk menyatakan komitmen Kerajaan Negeri terkini, kita telah meluluskan penubuhan sebuah jeti penghantar (supply base) di Pengkalan Kubur, Tumpat, khusus untuk sokongan kerja penggerudian minyak dan gas di Joint Development Area (JDA) dengan Thailand dan Vietnam, di luar pesisir pantai Kelantan.

Kerja pembinaan Jeti tersebut mulai Oktober ini dan ianya akan menjadi pemangkin kepada satu industri yang dapat mengembangkan ekonomi negeri dan membuka peluang pekerjaan.

Dalam keadaan-keadaan yang seperti inilah, relevannya kita mengetepikan sentimen politik bersifat kepartian.

Tidakkah boleh kita menjadikan maudhu' ini sebagai perkara bersama untuk dikongsikan secara pintar bagi tujuan yang sama.

Saya masih ingat betapa murninya ketika KUB menandatangani persefahaman ini bagi pihak Pusat dizaman Tun Dr. Mahathir pada tahun 1996 dahulu.

Ini kekal terlipat dalam sejarah; kisah benar sebuah 'pelan indah' yang tidak menjadi hingga sampai ke hari ini.

Pembinaan modal insan tidak berjaya kecuali dengan tarbiyah Islam

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin yang dihormati sekalian.

Dalam hubungan Kelantan yang telah dikenalpasti sebagai Pusat Pembangunan Modal Insan berteraskan ilmu pula, saya bermohonlah untuk memberikan sedikit peringatan.

Mustahil insan itu boleh dibina tanpa agama. Ilmu Al-Quran mengajar kita tentang adanya dua perkara dalam setiap insan itu yakni jasad dan roh.

Membina roh insan adalah memberi faham kepada mereka tentang dosa dan pahala, adanya taat dan maksiat, adanya malaikat dan adanya iblis, adanya hisab dan adanya hari pembalasan, adanya Syurga dan adanya Neraka.

Ini soal asas yang tiada khilaf. Ini konsep tarbiyyah bawaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalam serta para tabi'in dan wali-wali zaman berzaman.

Jika Kelantan mahu diiktiraf sebagai pangkalan terpenting modal insan, maka kita jangan abaikan aspek pembinaan roh.

Elemen rasuah, dedah, dadah, belasah dan menolak hukum Allah adalah manifestasi kekacauan fikrah.

Betapa kacau bilaunya acuan dan tertib tarbiyyah kita yang telah dirangka oleh negara selama ini.

Ikut cara kami bangunkan negara bersama Islam

Untuk itu, mari kita cuba menjadi lebih ikhlas dengan cuba sama-sama memperbetulkan keadaan, memikul amanah agama demi memulihkan manusia untuk kembali kepada nilai-nilai fitrah keinsanan sejati selaras dengan prinsip asal 'ubudiyyah' sejak asal kita semua dijadikan.

Bagi kami di Kelantan, kita telah lama mengisytiharkan konsep 'Membangun Bersama Islam', berasaskan dakwah bil hikmah wal mauizotul hasanah.

Dalam rangka konsep ini, kami memuatkan prinsip ubudiyyah yakni semua orang wajib kembali kepada pengabdian yang tidak berbelah bahagi kepada Allah S.W.T.

Bagi mereka yang belum Islam, mereka diajak untuk hidup dalam kesedaran ketuhanan.

Kami juga memuatkan prinsip mas'uliyyah yakni bekerja dengan penuh sedar bahawa setiap manusia tanpa mengira pangkat, bangsa dan budaya akan disoal jawab oleh Allah Taala sendiri tanpa sebarang jurubahasa.

Manakala Itqan yakni bekerja dengan penuh berkualiti untuk menghasilkan apa sahaja nilai amalan dan aktiviti dari jenis yang terbaik.

Seluruh sekolah milik Kerajaan Negeri Kelantan telah dan sedang merangka dan melaksanakan kurikulum dan kokurikulum untuk menggunakan ruang lingkup kesedaran yang keseluruhannya berteraskan ketaqwaan kepada Allah Robbuljalil.

Dalam semangat pesan memesan (Watawa soubilhaq watawa soubissobr), alangkah tepatnya jika pelan pembinaan insan yang termuat dalam ECER ini mampu dengan jujur membuat pengisian-pengisian yang semurni ini.

Jika tidak, percayalah walau secemerlang manapun pelan pembinaan insan kita, tanpa agama, rakyat akan hidup sebagai insan yang bermentalitikan haiwan kerana dia cuma takutkan polis dan BPR, undang-undang, tali gantung dan peraturan dan dia akan hidup dan mati dalam kekeliruan.

Di sana nanti dia akan terpinga-pinga dalam suasana yang salah menyalah "maka, berkatalah pengikut kepada pemimpin dan pemimpin kepada pengikutnya" sebagaimana yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran Nul Karim. (Sila semak dan tadarrus sendiri maksud Surah Al-Baqarah dari Ayat 166 hingga 167).

Menyentuh tentang tumpuan pertanian yang khabarnya hanya akan diberikan tumpuan yang sangat minimum oleh Pelan Wilayah Timur ini, saya kira sekali lagi kami perlu membuat teguran.

Sejak dari dahulu, Kelantan dikenali sebagai negeri pertanian. Apa erti mengisytiharkan istilah-istilah seperti "halal hub" atau Jelapang Makanan Negara jika perhatian ke atas sektor ini sekadar bersifat batuk di tangga? Sekali lagi saya mengharapkan sesuatu yang lebih singnifikan dapat dilakukan ke arah pembetulan ini.

Mari bermuafakat elak ganggu Kelantan

YAB Dato' Seri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

Sudah lebih 17 tahun kita menjalin hubungan kesetiakawanan dalam ikatan konsep persekutuan.

Setakat yang saya ingat, tidak pernah satu kalipun lagi terganggu sebarang projek yang diluluskan oleh Pusat di Kelantan baik kecil mahupun besar mengalami gangguan atau dihalang oleh Kerajaan Negeri.

Melalui permuafakatan dan rundingan, ia sentiasa disambut oleh kami dengan penuh keterbukaan.

Bagaimanapun beradablah ketika melangkah. Bukankah ini Wilayah Timur. Setiap rumah ada tuannya. Masuk berpintu. Keluar bertangga. Kadang-kadang, ya. Terasa juga.

Makan sirih berpinang tidak
Buah keranji atas perahu
Singgah tidak kenang pun tidak
Sampai hati buat tak tahu

Hanya inilah kali pertama saya diberi kesempatan untuk berucap di majlis yang dihadiri oleh YAB Dato' Seri Perdana Menteri. Apapun jua, syukurlah. Saya mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.

Sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis pelancaran ini.

Dengan nama Allah, saya sudahi dengan Wabillahi taufiq Wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(TEKS UCAPAN YAB TUAN GURU DATO' HAJI NIK ABDUL AZIZ BIN NIK MAT, MENTERI BESAR KELANTAN DI MAJLIS PELANCARAN PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECER) PADA 17 SYAWAL 1428/29 OKTOBER 2007, JAM 2.30 PETANG DI KOMPLEKS SEKOLAH-SEKOLAH WAKAF MEK ZAINAB, KOTA BHARU, KELANTAN)

Rabu, Oktober 24, 2007HIMPUNAN 100 000 RAKYAT
10 NOVEMBER 2007
3 PETANG
DI DATARAN MERDEKA.
ANJURAN : BERSIH
DATANGLAH BERAMAI-RAMAI

Selasa, Oktober 23, 2007

resolusi multaqa al-wi'az

 • Kehebatan umara' dan ulama ketika era keagungan tamadun Islam hendaklah diteladani dengan penuh bermakna. Kemantapan ilmu, keunggulan personaliti dan penguasaan pelbagai bahasa memudahkan mereka menerokai khazanah ilmu dan seterusnya melakukan inovasi gemilang.

 • Umara', ulama dan ahli korporat perlu bergandingan dalam menghadapi sebarang gejala kejahilan yang menyebabkan reputnya akidah dan akhlak umat Islam, di samping bertindak secara kolaboratif untuk mengembalikan semula keunggulan umat Islam.

 • Multaqa Al-Wi'az menggesa ahli agama supaya menjadi pasukan penggerak berwibawa, bersifat kontemporari dan tidak terperangkap dalam zon selesa agar mereka menjadi modal insan yang berperanan aktif dan dinamik ke arah pembangunan negara yang menyeluruh.

 • Ahli agama perlu mengkaji kelemahan sendiri agar dapat digariskan pelan tindakan strategik bagi mengatasi permasalahan dalaman dan luaran yang dihadapi umat Islam hari ini.
 • Ahli agama hendaklah menguasai pelbagai bidang ilmu dan kemahiran supaya supaya dapat dikembalikan semula kehebatan imej ahli agama yang dilihat sebagai penyumbang utama kepada peradaban dan tamadun ummah ketika era kegemilangannya.

 • Metodologi dakwah mesti dikaji semula dan dipelbagaikan menerusi inovasi dan kreativiti supaya ia sesuai dengan perubahan semasa yang berlaku di persekitaran manakala strategi yang dipraktikkan benar-benar berkesan dan berjaya menarik minat masyarakat khususnya remaja dan belia.

 • Tugas besar dakwah pada hari ini ialah menghidupkan ruh ad-din dalam masyarakat. Pendekatan dakwah bil hal perlu dipergiatkan dalam perspektif yang lebih luas bagi merealisasikan ruh ad-din.

 • Semua pihak digesa agar mengatasi gejala yang melumpuhkan ruh aldin iaitu kejahilan, perhambaan kepada nafsu, takbur, riak, malas dan lemah pemikiran.

 • Perkembangan semasa menuntut ahli agama dan pendakwah supaya menguasai pengetahuan syariat dan kauniyah, tradisi dan kontemporari di samping pemikiran moden dan nilai profesionalisme supaya tidak terasing dalam perkembangan kemajuan semasa.

 • Kurikulum pengajian di institusi pengajian tinggi mesti dikemaskini semula supaya dapat melahirkan pendakwah unggul. Aspek teori dan amali perlu diberi penekanan secara komprehensif dan seimbang.

 • Keyakinan yang tinggi dan kemantapan spiritual berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang digabungkan dengan penguasaan ilmu syariat dan kauniyyat, tradisi dan kontemporari akan melahirkan pendakwah/ahli agama yang mampu menangani perubahan.

 • Rangkaian hubungan sosial sejagat yang berterusan berpandukan Al-Quran dan Sunnah perlu dijalinkan di kalangan ahli agama supaya kita dapat melaksanakan misi dakwah dengan mantap dan berjaya.

 • Pentingnya usaha ke arah keseimbangan pembangunan rohani dan jasmani kerana keseimbangan rohani dan jasmani yang berpaksikan sumber Islam tulen boleh memberi keyakinan ke arah mewujudkan modal insan yang sempurna.

 • Multaqa Al-Wi'az juga mencadangkan supaya satu badan yang bertanggungjawab untuk memberi kesedaran dan pembaharuan khususnya rohani kepada masyarakat terutama generasi muda perlu diwujudkan.
 • Selasa, Oktober 09, 2007

  SELAMAT AIDILFITRI


  SELAMAT MENYAMBUT AILDILFITRI BUAT KALIAN SEMUA.. SEMOGA LEBARAN KALI INI MENGGAMIT SERIBU MEMOIR MANIS BUAT KITA SEMUA.

  DI kejauhan ini
  rindu mencari erti
  hakikat penciptaan diri.

  di kejauhan ini
  lebaran menggamit diri
  mengenal erti abdi

  di kejauhan ini
  moga kalian di sisi
  tersemat erat di sanubari

  dan di kejauhan ini
  sama-sama kita memaafi
  moga ikatan semakin rapi
  selamat Aidilfitri

  Jumaat, Oktober 05, 2007

  KEPUTUSAN PILIHANRAYA KAMPUS UM

  Pro-Mahasiswa telah berjaya memenangi 11 kerusi daipada 41 kerusi yang dipertandingkan di Universiti malaya. satu peningkatan mendadak dan menggerunkan Aspirasi. paling mengejutkan ialah calon kawasan umum mendapat undi kedua tertinggi dengan beza undi hanya 30 dengan calon pertama daripada bangsa cina. 2 daripada 9 kawasan umum dimenangi calon pro mahasiswa. kerusi lain yang dimenangi ialah Akademi Pengajian Islam ( menang tanpa bertanding), Undang-undang (menang tanpa bertanding), Pergigian, Kejuruteraan, Pusat Sukan. Tahniah calon-calon pro-Mahasiswa.

  PENGUNDI HANTU DALAM PRK UM  laporan kes pengundi hantu kolej 12 UM

  satu perbicaraan pendek telah diadakan pd tengah malam
  selepas pengiraan undi(seain undi 12th kolej). 6 org saksi
  di kumpulkan tetapi hanya 3 org saksi sahaj yg memberi keterangan
  dalam perbicaraan singkat dalam mahkamah universiti. Seaktu perbicaraan Defenden memberi
  kenyataan yg bercanggah dengan waktu kejadian. ketiga-tiga defenden pada waktu ditahan oleh
  wakil calon (petang) telah mengaku mengundi. Kemudian mengubah kenyataan selepas menerima
  beberapa panggilan telefon(bimbit) dipercayai dari senior2 aspirasi.
  Sewaktu soal siasat dibuat semula, mereka cuma mngaku bahawa melalui tempat pengundian dari pintu masuk ke pintu keluar
  (melalui peti undi) tanap ditahan sesiapa dan tidak mengaku mengundi. Ketika perbicaraan
  Suspek2 mengubah kenyataan dengan mengatakan bhw mereka tidak langsung dpt
  masuk ke dalam kawasan pengundian kerana dihalau petugas pilihanraya.

  Selepas saksi yg ketiga memberi keterangan, NC memutuskan untuk mengadakan pengundian semula di kolej
  kediaman ke 12. Dia meragui sesuatu yg berlaku dalam pengudian di kolej 12 dan akan
  mengadakan full inquiry berhubung kes tersebut. Kes pengundi hantu ini adalah kes besar yang
  melibatkan pelajar asasi sains um yg mana jika sabit kesalahan mungkin pelajar tersebut
  boleh dikenakan tindakan disiplin atau disingkir dari universiti. Saksi2 akan mengumpulkan rakaman
  yg dibuat sebagai bukti untuk perbicaraan yg akan datang sekiranya suspek2 masih tidak
  mashu mengaku.

  Kerakusan Aspirasi dalam pilihanraya membuktikan bahawa mereka sanggup memperalat pelajar Asasi
  Sains Um dan sanggup mempertaruhkan masa depan pelajar2 ini. Masyarakat kampus juga maklum
  bahawa pelajar2 asasi sering digunakan sebagai jentera Aspirasi Kolej ke 12 semenjak perpindahan
  penempatan asal iaitu dari kolej ke 11. mereka dikerah menggantung poster dan banner seta kerja2 lain
  memandang aspirasi sudah tandus penyokong mereka.  Ini maklumat yang telah saya terima. Apirasi telah kekeringan idea untuk memastikan kemenangan berpihak kepada mereka. ketakutan ini berlaku apabila mereka melihat kebangkitan pro-mahasiswa kali ini sukar dibendung. ketakutan ini juga menyebabkan mereka dangkal pemikiran sehingga sanggup menggadaikan orang lain untuk kepentingan politik mereka. pilihanraya kali ini begitu menarik dengan beberapa isu yang sebenarnya menggugat kredibiliti ketelusan pentadbiran HEPA UM.  Rabu, Oktober 03, 2007

  malam pengumuman pilihanraya kampus

  3 oktober. Pilihanraya Kampus semakin rancak. Ramadhan tidak menghalang mereka untuk menyatakan idealisme mereka. Fokus saya kepada universiti Malaya. Proses pembuangan undi berjalan tempang apabila beberapa insiden tidak demokratik dan kedangkalan pemikiran berlaku di kampus ini. Penangkapan 3 orang pelajar Pusat Asasi Sains yang didapati turun mengundi untuk memangkah calon Apirasi menampakkan golongan ini masih belum dewasa dan berfikiran kolot. Hal ini menyebabkan re-election berlaku di kolej 12 pada hari khamis ini. Rupa-rupanya Aspirasi tidak dapat untuk menerima kekalahan sebelum keputusan diumumkan sehingga merasuah pelajar-pelajar Asasi untuk mengundi mereka.

  Insiden kedua yang saya terima ialah berlaku sedikit kekecohan berlaku di kem Aspirasi apabila seorang penyokong pro-Mahasiswa menampar penyokong Apirasi. Rentetan ini berlaku apabila Pro-Mahasiswa ini meminta gambar mahasiswi yang diambil tanpa kebenarannya dalam keadaan dia berada di bilik dan tidak memakai tudung pada khamis lalu. Apabila gambar yang diambil itu tidak diberi sambil menyindir-nyindir tentang tudung, maka habuannya ialah penampar; jawapan terbaik. Teringat saya kisah di zaman rasulullah s.a.w apabila seorang yahudi membuka niqab seorang muslimat sehingga tercetus peperangan antara Islam dan kaum Yahudi demi membela maruah muslimat.

  Saya berkesempatan bersama-sama mahasiswa Universiti Malaya dan beberapa senior yang masih sanggup bersengkang mata semalam di Dewan Tunku Canselor untuk mendengar keputusan pengundian. Kedatangan pada jam 10 malam menyaksikan mahasiswa sudah berkumpul di perkarangan luar DTC dan tidak dibenarkan memasuki DTC melainkan calon dan wakil-wakil calon. Saya sempat menyaksikan pelbagai event yang dianjurkan oleh pro-mahasiswa dn Aspirasi dengan gaya yang tersendiri. Terpampang satu kain rentang tinggi dan lebar menuntut PR Bersih menarik perhatian auidien. Pelbagai slogan dilaungkan seperti Student Power, hidup mahasiswa dan lain-lain. Sudah lama saya tidak mendengar doa wehdah bergema di ruangan udara Universiti Malaya dan semalam rindu itu tertunai. Suasana semakin menarik apabila golongan Aspirasi mengambil peluang untuk meniup wisel yang membingitkan telinga. “ Fiiiittttt!!!! Fiiiiittttt” Boleh pekak telinga. Maka terjadilah perang laungan, bunyian, tepukan, kain rentang dan sepanduk.

  “Hidup, hidup Mahasisswa”“Hancur,hancur! Aspirasi”,

  “tolak, tolak. Penipuan!” “ Tahniah, tahniah Apirasi, ikut kami demonstrasi”

  “We unite for UM”

  “ Apirasi sudah berpecah, En. Wira tak suka kalam, En. Kalam tak suka Wira”

  “ hancur,hancur! Gagasan”, Hidup.hidup Aspirasi”

  “ UM is One”

  Tahniah presiden PMIUM Sdr Dzulkhairi Md Noor kerana masih berkesempatan memberi tazkirah dan kata peransang kepada penyokong-penyokong Pro-Mahasiswa yang didengari bukan setakat Pro-Mahasiswa tetapi seluruh mereka yang berada di situ termasuk Aspirasi dan bangsa lain. Doa yang dibacanya cukup cantik dan jelas memberi kesan kepada lubuk hati mereka yang mendengarnya.Penantian selama 5 jam akhirnya berakhir dengan pengumuman bahawa tidak ada sebarang keputusan kerana pilihanraya semula akan diadakan di kolej 12. Maklumat awal yang diterima Pro-Mahasiswa mendahului di kerusi Umum dengan 5 kerusi. Penangguhan ini merupakan satu kemenangan moral kepada pro-mahasiswa dan satu demoralize kepada Aspirasi. Ternyata Aspirasi lebih suka menipu walaupun di bulan Ramadhan.

  Berburu ke padang datar

  Dapat rusa belang kaki

  Berguru kepalang ajar

  Ibarat bunga kembang tak jadi.

  Selasa, Oktober 02, 2007

  pilhanraya kampus

  Assalamu'alaikum

  2 oktober.perkembangan terkini di kampus semakin menarik di kebanyak IPTA. cerita sedikit di Uni Malaya. desakan pengguguran 16 calon yang tidak sah bertanding diteruskan oleh pro-mahasiswa dengan difailkan satu surat serahan tangan mahkhamah kepada TNC HEPA selaku pengerusi SPR. namun masih belum ada keputusan yang dibuat oleh TNC dengan lebih banyak membisu daripada terus dilema merungkai persoalan rumit baginya. tekanan demi tekanan diberikan dengan kutipan tandatangan referendum semakin meningkat mendesak TNC meletak jawatan di atas kegagalan mengendalikan SPR dengan baik.

  perjalanan PRK hari ini seperti biasa dengan 16 calon tua ini masih bebas. apa pun kita mendoakan bulan mulia ini dibuka ruang kebenaran kepada paksi haqiqi.

  1 oktober merupakan haru terakhir kempen menyaksikan pelbagia rentak dan aksi berlaku. pro mahasiswa mengadakan himpunan aman memnbantah 16 calon tua di perkarangan Gazebo menuntut TNC HEPA turun berjumapa mahasiswa memberi penjelasan. setelah sekian lama menunggu TNC masih tidak menampakkan batang hidungnya. maka perarakan bantahan diteruskan ke Dewan Tunku Canselor. kain rentang yang menarik perhatian pengguna-pengguna jalanraya menyemarakkan lagi perarakan ini.

  insiden-insidean keganasan juga berlaku apabila penyokonmg pro mahasiswa dilanggar van dan dilanggar motor oleh penyokong aspirasi. ini adalah tindakan tertekan aspirasi setelah pelbagai usaha mengekang kemaraan pro mahasiswa gagal.


  bersambung.....